Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

O projektu

 • Jean Monnet projekt EU Educa financiran sredstvima programa Erasmus + prvi je edukativni projekt u Hrvatskoj koji se sastoji od niza edukativnih radionica vezanih uz nastavni sadržaj koji se bavi Europskom unijom kroz obradu tema iz područja povijesti, geografije, politike, prava, ekonomije, filozofije, te raznih drugih aspekata i politika Europske unije (građanstvo, zaštita okoliša, energetika, zaštita potrošača, poduzetništvo, civilno društvo itd.)

  Ciljevi projekta su sljedeći: 1. Podizanja općeg znanja o integraciji u EU, institucijama, donošenju odluka i politikama EU među nastavnicima povijesti, politike i gospodarstva te geografije u srednjim školama; 2. Podizanje svijesti o širokom rasponu pedagoških vještina i alata koji se nude u sklopu tradicionalnog i suvremenog nastavnog spektra koji se uspješno može iskoristiti za učinkovitije prenošenje znanja o EU; 3. Potaknuti nastavnike da se bolje upoznaju s prednostima online nastave i podržati njihove napore za provedbu tih novih alata u školskoj praksi; 4. Promocija Fakulteta političkih znanosti Zagreb kao školskog i pedagoškog centra za obuku nastavnika u području izvrsnosti o znanjima vezanim uz EU.

  Nositelj ovog Jean Monnet projekta je Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, uz partnere Agenciju za odgoj i obrazovanje, te Udrugu za edukaciju i promicanje ljudskih prava.

  Fakultet političkih znanosti je najstarija znanstvena institucija s područja političke znanosti u ovom dijelu Europe i jedini studij političkih znanosti u Republici Hrvatskoj. Kao najstariji fakultet političkih znanosti u Srednjoistočnoj, Istočnoj i Jugoistočnoj Europi, koji od 1962. godine izvodi studij politologije, a od 1971. godine studij novinarstva, Fakultet političkih znanosti je akademska institucija čija je zadaća kritički usmjereno stjecanje i prenošenje spoznaja o hrvatskoj državi i politici, društvu, medijima i javnosti, kao i relevantnom međunarodnom okruženju.

  U svojoj istraživačkoj, nastavnoj i javnoj djelatnosti Fakultet promiče demokratske institucije i demokratsku političku kulturu te svojim znanstveno-istraživačkim uvidima pomaže građanima i profesionalnim političarima u donošenju odluka. Odlučivanje utemeljeno na znanju postalo je još važnije pristupanjem Hrvatske Europskoj Uniji, čemu Fakultet političkih znanosti zajedno s drugim sastavnicama Sveučilišta daje svoj doprinos. U ispunjavanju društvene dimenzije svoje misije, Fakultet je prepoznat kao znanstveno-istraživačka institucija koja nudi ekspertizu i savjetodavne usluge za različite dionike procesa stvaranja javnih politika, osobito s ciljem omogućavanja aktivnog članstva Hrvatske u EU i korištenja svih potencijala razvoja. (preuzeto sa www.fpzg.hr)

  Agencija za odgoj i obrazovanje obavlja stručne i savjetodavne poslove u odgoju i obrazovanju, a njena djelatnost uređena je Zakonom i Statutom o Agenciji za odgoj i obrazovanje. Agencija sudjeluje u praćenju, unapređivanju i razvoju odgoja i obrazovanja na području predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, obrazovanja odraslih te školovanja djece hrvatskih građana u inozemstvu i djece stranih državljana. (preuzeto sa www.azoo.hr)

  Udruga za edukaciju i promicanje ljudskih prava osnovana je 2012. godine s ciljem edukacije, istraživanja i publiciranja o ljudskim pravima, te senzibilizacije društva glede poštivanja ljudskih prava. Udruga istražuje, educira i informira o kršenju ljudskih prava, organizira predavanja, tečajeve, savjetovanja i seminare o temama vezanim za cilj Udruge, surađuje s obrazovnim ustanovama, institucijama i udrugama na primjeni i provedbi obrazovnih projekata, stručnim udrugama i organizacijama u Republici Hrvatskoj i u svijetu. Udruga je članica asocijacije EURO CLIO; Europske udruge nastavnika povijesti. (preuzeto sa www.ljudskaprava.net)