Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Nastavni materijali: Geografija

 • Jezici

  Europa je bogata jezicima, a glavne su jezične porodice germanska, romanska, slavenska, baltička i keltska. EU ima 24 službena jezika, no postoje i mnogi drugi koji se rjeđe koriste.

  Više od polovice Europljana tvrdi da mogu komunicirati na barem još jednom jeziku osim materinjeg, a četvrtina tvrdi da može komunicirati na barem još dva. Tijekom putovanja po Europi, pokušajte prilikom komunikacije s lokalnim stanovništvom koristiti nekoliko fraza na jeziku državljana čiju zemlju posjećujete.

  Telefon

  Za međunarodne telefonske pozive iz svih država članica EU-a rabi se jedinstveni prefiks 00.

  Mobilni telefoni

  Pravilima EU-a znatno su smanjeni troškovi korištenja mobilnim ili pametnim telefonima. Cijene su sada smanjene i za 80-90 % za veliki broj mobilnih usluga — pozive, tekstualne poruke i podatke — u usporedbi s cijenama iz 2007. godine. To je ostvareno utvrđivanjem gornjih granica cijena. To su najveće dopuštene naknade, ali operateri mogu ponuditi niže cijene pa stoga potražite najbolju ponudu.

  Kada pređete granicu u EU-u, dobit ćete tekstualnu poruku od svog mobilnog operatera u kojoj će biti navedena cijena za odlazne i dolazne pozive, tekstualne poruke i uporabu interneta u državi u koju ste upravo ušli. U cilju zaštite od prekomjernih računa za podatkovni roaming, količina podataka koje možete preuzeti na svoj mobilni uređaj ograničena je u cijelom svijetu na 50 € ili na iznos koji ste unaprijed dogovorili. Dobit ćete upozorenje kada dosegnete 80 % te granice.

  Od srpnja 2014. potrošači imaju pravo korištenja uslugama zasebnog pružatelja usluga mobilnog roaminga, dakle moći će odabrati jeftiniju uslugu roaminga u državi koju posjećuju ili konkurentskog operatera u svojim zemljama, bez mijenjanja SIM kartice.

  Poštarina

  Poštanske marke mogu se rabiti samo u državi u kojoj su kupljene, čak i ako im je cijena izraženu u eurima.

  Struja (napon)

  Napon u cijeloj Europi iznosi 220-240 volta, izmjenični napon od 50 Hz. Irska, Cipar, Malta i Ujedinjena Kraljevina koriste četvrtaste utičnice s tri pina, no u pravilu sve države članice EU-a koriste utičnice s dva pina. One se mogu donekle razlikovati, ali ćete ih svugdje moći rabiti za uključivanje svojih uređaja s dva pina. Adaptere najčešće možete kupiti u zračnim lukama ili turističkim odmaralištima

 • U Europi postoji mnogo toga što bi trebalo učiniti i vidjeti. Kako biste dobili ideju i informacije za pojedine države, provjerite internetsku stranicu europskih turističkih odredišta (http://www.visiteurope.com) ili internetske stranice službenih nacionalnih turističkih organizacija pojedine države članice EU-a.

  Za države se upotrebljavaju kratice navedene na nacionalnim registarskim pločicama.

  Austrija http://www.austria.info
  Belgija http://www.visitflanders.com http://www.opt.be
  Bugarska http://bulgariatravel.org
  Cipar http://www.visitcyprus.com
  Češka http://www.czechtourism.com
  Njemačka http://www.germany.travel
  Danska http://www.visitdenmark.com
  Španjolska http://www.spain.info
  Estonija http://www.visitestonia.com
  Francuska http://int.rendezvousenfrance. com
  Finska http://www.visitfinland.com
  Ujedinjena Kraljevina http://www.visitbritain.com
  Grčka http://www.visitgreece.gr
  Mađarska http://www.gotohungary.com
  Hrvatska http://www.croatia.hr
  Italija http://www.enit.it
  Irska http://www.discoverireland.ie
  Luksemburg http://www.ont.lu
  Litva http://www.visitlithuania.net
  Latvija http://www.latvia.travel
  Malta http://www.visitmalta.com
  Nizozemska http://www.holland.com
  Portugal http://www.visitportugal.com
  Poljska http://www.poland.travel
  Rumunjska http://www.romaniatourism.com
  Švedska http://www.visitsweden.com
  Slovačka http://www.slovakia.travel
  Slovenija http://www.slovenia.info

  EU svake godine podupire i pridonosi mnogim kulturnim projektima i događajima diljem Europe, kao što je na primjer određivanje europskog glavnog grada kulture. EU financijski podupire izložbe i događaje kojima se promiče kulturno naslijeđe odabranih gradova i okupljanje velikog broja umjetnika i izvođača iz raznih dijelova Unije.

  Mons, poznat kao grad kulture u Valoniji u sjeverozapadnoj Belgiji, i Plzeň, koji leži na četiri rijeke u zapadnoj Bohemiji u Češkoj, europski su glavni gradovi kulture u 2015. Baskijski grad Donostia-San Sebastián u Biskajskom zaljevu na sjeveru Španjolske i višekulturni grad Wroclav u silezijskim nizinama Poljske dijelit će taj naslov u 2016.

 • Na putovanje možete bez problema povesti psa, mačku ili afričkog tvora ako imate europsku putovnicu za kućne ljubimce koju vam može izdati bilo koji veterinar. Svi psi, mačke i afrički tvorovi moraju imati putovnicu te ugrađeni mikročip za potrebe identifikacije, ili jasno čitljivu tetoviranu oznaku koja je napravljena prije srpnja 2011. Moraju biti cijepljeni protiv bjesnoće, a detaljni podaci o cjepivu moraju biti uneseni u putovnicu. Životinja mora biti cijepljena nakon ugradnje mikročipa ili tetoviranja oznake.

  Prije putovanja u Irsku, Maltu, Finsku i Ujedinjenu Kraljevinu psi moraju kod veterinara proći tretman protiv parazita. Tretman mora biti detaljno unesen u putovnicu za kućne ljubimce, a pas može putovati 1 do 5 dana nakon završetka tretmana.

  Putovnica EU-a za kućne ljubimce važeća je jedino za pse, mačke i afričke tvorove. Ako na put želite povesti drugu vrstu ljubimca, kao što je zec, ptica ili neka vrsta glodavca, svakako se prije putovanja raspitajte kod svojeg veterinara.

 • Jedinstveni europski broj za hitne slučajeve: 112

  Za kontaktiranje hitnih službi u bilo kojoj državi članici EU-a, s fiksnog ili mobilnog telefona, nazovite besplatni broj 112.

  Gubitak ili krađa

  Svaku krađu prijavite mjesnoj policiji. Prilikom predaje zahtjeva za osiguranje ili odštetnog zahtjeva, morat ćete priložiti policijsko izvješće. Ako ste izgubili debitne ili kreditne kartice ili su vam one ukradene, odmah ih poništite. Ako vam je ukradena putovnica, prijavite krađu u konzulatu ili veleposlanstvu vaše matične države ili policiji. Imajte na umu da se, ako se nalazite izvan EU-a, možete obratiti konzulatu ili veleposlanstvu bilo koje države članice EU-a ako vaša zemlja u toj državi nema predstavništvo.

 • Putem interneta

  Informacije na svim službenim jezicima Europske unije dostupne su na mrežnim stranicama Europa:www.europa.eu

  Osobno

  Diljem Europe postoje stotine lokalnih informativnih centara EU-a.Adresu najbližeg centra možete pronaći na:www.europedirect.europa.eu

  Telefonom ili e-poštom

  Služba Europe Direct pružit će Vam odgovore na sva Vaša pitanja o Europskoj uniji. U kontakt možete stupiti putem besplatnog telefonskog broja: 00 800 6 7 8 9 10 11 (neki mobilni operateri ne dopuštaju pristup brojevima 00800 ili mogu zaračunati pristup) ili telefonske usluge uz plaćanje izvan EU-a: +32 22999696 ili e-poštom na www.europedirect.europa.eu

  Čitajte o Europi

  Publikacije o Europskoj uniji samo su jedan klik od Vas na mrežnim stranicama Knjižare EU-a: www.bookshop.europa.eu

  Informacije i brošure o Europskoj uniji na hrvatskom jeziku možete dobiti od:

  Predstavništvo Europske komisije

  Augusta Cesarca 4

  10000 Zagreb

  HRVATSKA

  Tel.: +385 14681300

  Adresa e-pošte: comm-rep-zag@ec.europa.eu

  Informativni ured Europskog parlamenta

  Europski parlament

  Ured za informiranje u Republici Hrvatskoj

  Tel.:+385 14880280

  EPZagreb@ep.europa.eu

  www.europarl.hr

  Predstavništva i uredi Europske komisije i Parlamenta nalaze se u svim državama Europske unije. Europska unija također ima izaslanstva u drugim dijelovima svijeta.