Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Nastavni materijali: Geografija

 • Europa: kontinent s tisućljetnom poviješću, bogatim kulturnim naslijeđem i pejzažima koji su među najljepšima na svijetu. Velik je broj sadržaja koje putnici mogu otkriti i istražiti, a sad im je to olakšano zahvaljujući Europskoj uniji. Velik broj granica unutar EU-a može se prijeći bez provjere, a uporabom eura olakšava se povoljna kupovina. Olakšan je pristup zdravstvenim uslugama, a s vama mogu putovati vaš pas ili macka. Ako vozite, vozacka dozvola i potvrda o osiguranju vozila izdane u jednoj državi članici EU-a vrijede i u ostalima, a upotreba mobilnog telefona u inozemstvu sve je povoljnija.

  Europsku uniju čini 28 država članica koje se protežu od Laponije na sjeveru Europe do Sredozemnog mora te od zapadne obale Irske do obala Cipra: one čine bogatu tapiseriju pejzaža od kamenitih obala do pješčanih plaža, od plodnih pašnjaka do sušnih ravnica, od jezera i šuma do arktičkih tundra.

  Narodi Europe sa svojim raznolikim tradicijama, kulturama i jezicima čine oko 7 % svjetskog stanovništva. Njihovo povijesno naslijeđe zacrtano je još u prapovijesnim spiljskim slikarijama, grčkim i rimskim starinama, maurskoj arhitekturi, srednjovjekovnim utvrdama, renesansnim palačama i baroknim crkvama. U jednakoj mjeri putnike privlači i moderna Europa sa svojim pulsirajućim gradovima, raznolikim kulturnim svečanostima, zimskim i ljetnim sportovima i bogatom kulinarskom ponudom.

  Europljani vole putovanja koja su uvelike jednostavnija otkako je ukinuta većina formalnosti u vezi s putovnicama i prtljagom. Devetnaest država članica EU-a koristi se istom valutom, eurom, čime se olakšava usporedba cijena i pojednostavljuje putovanje s obzirom na to da nije potrebno mijenjati novac. Stvaranjem jedinstvenog tržišta s više od 500 milijuna ljudi povećao se izbor i smanjile su se cijene. Većina Europljana smatra da je putovanje unutar EU-a jednostavno poput putovanja unutar njihove domovine.

 • Za državljane EU-a

  Putovnica ili osobna iskaznica

  Zahvaljujući schengenskim pravilima koja su dio zakonodavstva EU-a, više ne postoje granične provjere između 22 države članice EU-a. Tim pravilima ukinute su sve unutarnje granične provjere, no ujedno su postavljene i učinkovite provjere na vanjskim granicama EU-a te je uvedena zajednička vizna politika. U schengenskom su sustavu sve države članice EU-a osim Bugarske, Irske, Hrvatske, Cipra, Rumunjske i Ujedinjene Kraljevine. Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska također su članice schengenskog sustava, iako nisu države članice EU-a.

  Valjana putovnica ili osobna iskaznica trebat će vam ako putujete u jednu od šest država koje nisu članice schengenskog sustava ili kad se vraćate iz njih te kad ulazite u EU ili ga napuštate preko vanjske granice. Tijekom putovanja u EU imajte ih uz sebe za slučaj da ih morate pokazati u identifikacijske ili sigurnosne svrhe. Prije putovanja izvan EU-a, provjerite koje su sve isprave potrebne u državi nečlanici EU-a koju želite posjetiti. Imajte na umu da su valjane osobne iskaznice samo one koje su izdale nacionalne vlasti.

  Djeca moraju imati vlastitu putovnicu ili osobnu iskaznicu.

  Vize

  Za putovanje unutar EU-a nije potrebna viza.

  Za nedržavljane EU-a

  Putovnica

  Potrebna je valjana putovnica.

  Viza

  Viza za EU na razdoblje do 90 dana nije potrebna državljanima 42 države, uključujući Australiju, Kanadu, Japan, Novi Zeland i Sjedinjene Američke Države. Popis država čiji državljani moraju imati vizu prilikom putovanja u Irsku ili Ujedinjenu Kraljevinu razlikuje se od ostalih država članica EU-a. Vizu zatražite u konzulatu ili veleposlanstvu države koju planirate posjetiti.

  Ako imate schengensku vizu, možete putovati u sve države schengenskog sustava. Osim toga, ako imate valjanu dozvolu boravka koju je izdala jedna od država članica schengenskog sustava, možete boraviti u drugim državama schengenskog prostora do 90 dana. Nacionalna viza možda će vam biti potrebna za putovanje u državu EU-a koja nije u schengenskom sustavu.

 • Euro

  Više od dvije trećine državljana EU-a koristi se eurom, dakle više od 337 milijuna ljudi u 19 država članica EU-a.

  Euro se označava simbolom €. Novčanice eura identične su u svim državama, ali svaka država kuje vlastite kovanice, s jednom stranom koja je jednaka u svim državama članicama i drugom na kojoj je otisnut karakterističan nacionalni prikaz. Sve novčanice i kovanice mogu se rabiti u svim državama članicama koje se koriste eurom, uključujući velik broj njihovih prekomorskih područja.

  Euro je nacionalna valuta Andore, Monaka, San Marina i Vatikana, kako je utvrđeno sporazumom s EU-om. Eurom kao nacionalnom valutom služi se i dio država i teritorija poput Kosova ili Crne Gore.

  U europskim državama izvan europodručja velik broj hotela, trgovina i restorana, posebice u turističkim mjestima, prihvaća plaćanje u eurima kao i u nacionalnoj valuti, iako ih zakoni na to ne obvezuju.

  Gotovina i kartice

  Banke naplaćuju iste naknade za međunarodna plaćanja u eurima unutar EU-a kao i za domaće transakcije iste vrijednosti u eurima. Stoga podizanje eura s bankomata u svim mjestima unutar EU-a stoji jednako kao i podizanje eura s bankomata banke u kojoj nemate račun u vašoj zemlji. Jednake naknade primjenjuju se na sva plaćanja debitnim ili kreditnim karticama u eurima, na prijenos eura s jednog računa na drugi ili prilikom izravnog debitnog plaćanja, bez obzira na to je li transakcija obavljena u vašoj zemlji ili unutar EU-a. Naknade za transakcije mogu se, naravno, uvelike razlikovati od banke do banke.

  Međunarodna plaćanja u ostalima valutama ne podliježu tim odredbama.

  U slučaju gubitka ili krađe bankovne kartice odmah nazovite izdavača kartice da ju blokira. Prije puta zabilježite broj koji u tom slučaju trebate nazvati.

  Ako uđete u EU ili napuštate EU s najmanje 10 000 € gotovine (ili s istim iznosom u bilo kojoj drugoj valuti), novac morate prijaviti carinskim dužnosnicima.

 • Unutar EU-a

  Kad putujete po državama članicama EU-a, nema ograničenja na vrstu proizvoda koju ćete kupiti ili nositi sa sobom ako su proizvodi za osobne potrebe, a ne za preprodaju. Porezi (PDV i trošarine) uključeni su u cijenu proizvoda i unutar bilo koje druge države članice EU-a na tu cijenu vam se ne mogu obračunati iznosi drugih poreza.

  Duhanski proizvodi i alkohol

  Svaka država može odrediti smjernice u vezi s količinom duhanskih proizvoda ili alkohola kako bi se odredilo jesu li za osobnu upotrebu. Ako nosite veću količinu robe te vrste, može vas se ispitati kako bi se ocijenilo imate li namjeru prodaje. Smjernice ne mogu biti manje od navedenih količina:

  • 800 cigareta,
  • 400 cigarilosa,
  • 200 cigara,
  • 1 kg duhana,
  • 10 litara žestokog pića,
  • 20 litara pojačanog vina (kao što su porto ili šeri),
  • 90 litara vina (od čega najviše 60 litara pjenušavog vina),
  • 110 litara piva.

  Hrana

  Ne postoje općenita ograničenja u vezi s količinom mesnih ili mliječnih proizvoda prilikom putovanja unutar EU-a.

  Ulazak u EU

  Ako ulazite u EU iz države nečlanice EU-a, smijete unijeti robu oslobođenu od PDV-a i trošarina za osobne potrebe unutar količina navedenih u nastavku. Isto se primjenjuje na putnike s Kanarskih otoka, Kanalskih otoka, Gibraltara i ostalih područja na kojima se ne primjenjuju pravila EU-a o PDV-u i trošarinama.

  Alkoholna pića

  1 litra alkoholnog pića s postotkom alkohola 22 % ili 2 litre pojačanog vina ili pjenušavog vina, 4 litre vina, 16 litara piva.

  Duhanski proizvodi

  Svaka država članica EU-a ima pravo izbora hoće li primjenjivati više ili niže ograničenje na putnike koji dolaze iz zemalja nečlanica EU-a. Ako se primjenjuje niže ograničenje, ono se može primjenjivati samo na putnike koji dolaze kopnom i morem (Bugarska, Grčka, Latvija, Litva, Mađarska, Poljska, Slovačka i Švedska) ili na sve putnike (Estonija i Rumunjska).

  Više ograničenje        Niže ograničenje

  200 cigareta                ili 40 cigareta ili

  100 cigarilosa             ili 20 cigarilosa ili

  50 cigara                     ili 10 cigara ili

  250 g duhana              ili 50 g duhana

  Ostala roba uključujući parfeme

  Ako putujete zrakom ili morem, možete unijeti robu u ukupnoj vrijednosti od 430 €, a ako putujete kopnom ili unutarnjim plovnim putovima, u vrijednosti koja ne prelazi 300 €. Neke države članice EU-a niže ograničenje primjenjuju na putnike mlađe od 15 godina, ali vrijednost i dalje ne može biti manja od 150 €.

  Hrana

  Protuzakonito je unošenje mesnih ili mliječnih proizvoda, čak i u malim količinama, pri povratku iz većine zemalja u EU. Jedine su iznimke Andora, Farski otoci, Grenland, Island, Lihtenštajn, Norveška, San Marino i Švicarska. Razlog tomu je zaštita stoke unutar EU-a od životinjskih bolesti.

 • Potrošačima je svugdje unutar EU-a zajamčeno pošteno postupanje, proizvodi koji zadovoljavaju određene standarde i pravo na pravni lijek ako nešto krene po zlu.

  Provjerite što jedete.

  Možete biti sigurni da su sigurnosni standardi za hranu na najvišoj mogućoj razini zahvaljujući strogim zakonima u vezi s proizvodnjom, preradom i prodajom hrane. Možete provjeriti sastojke, uključujući one koje se najčešće povezuje s alergijama ili netolerancijom na određene namirnice.

  Obratite pozornost na organski logo EU-a na svim pakiranim organskim namirnicama.

  Provjerite što kupujete.

  Zaštićeni ste od razne nepoštene trgovačke prakse na internetu i u trgovinama. Sada su zabranjene unaprijed označene kućice na web-mjestima kako ne biste slučajno platili putno osiguranje prilikom kupovine zrakoplovne karte na internetu. Neopravdane naknade za plaćanje kreditnim karticama na internetu također su zabranjene.

  Kozmetički proizvodi moraju imati oznaku roka trajanja nakon otvaranja proizvoda. Provjerite simbol otvorene kutijice.

  Proizvodi za sunčanje sada imaju jasnije oznake, uključujući standardiziranu oznaku zaštite od UVA zračenja.

  Oznaka na pojedinim proizvodima kao što su igračke, električni uređaji ili mobilni telefoni jamči sukladnost sa svim relevantnim zahtjevima EU-a u vezi sa sigurnosti, zdravljem i zaštitom okoliša.

  Usporedite cijene.

  Puna cijena svake vrste robe koja je na prodaju, uključujući PDV, mora biti jasno izložena, kao i jedinična cijena – cijena kilograma ili litre. Kod rezervacije zrakoplovnih karata internetom, od početka mora biti vidljiva ukupna cijena karte, sa svim naknadama i pristojbama.

  Riješite sve probleme.

  Europski centri za zaštitu potrošača daju praktične informacije o pravima potrošača unutar EU-a, kao i savjete i pomoć u vezi s prekograničnim žalbama ili sporovima. Centri postoje u svih 28 država članica EU-a, kao i u Norveškoj i Islandu. Također postoji korisna aplikacija za putoanja ECC-Net Travel s mnoštvom praktičnih savjeta i informacija.

 • Većina Europljana želi aktivno sudjelovati u problematici klimatskih promjena i zaštite okoliša. Prilikom planiranja putovanja, uzmite u obzir potencijalne načine uštede energije i sredstava te smanjivanja emisije štetnih plinova.

  Kako biste odabrali ekološke proizvode, potražite znak zaštite okoliša EU-a koji se dodjeljuje proizvodima koji ispunjuju visoke standarde zaštite okoliša. Znak zaštite okoliša može vam također pomoći da pronađete ekološki osviješteni smještaj: hotel, noćenje s doručkom, hostel za mlade ili kamp.

 • Cestom

  Vozačka dozvola

  Valjana vozačka dozvola izdana u državi članici EU-a vrijedi na području cijelog EU-a. Svaka nova vozačka dozvola izdaje se u obliku plastične kartice standardnog europskog formata. U nekim je zemljama, uz valjanu vozačku dozvolu, potrebna i prometna dozvola.

  Osiguranje vozila

  Prilikom svakog putovanja u EU, vaše automobilsko osiguranje automatski pokriva minimalni iznos propisan zakonom (odgovornost treće strane). To se primjenjuje i na Islandu, u Lihtenštajnu i Norveškoj. Ako imate sveoubuhvatnu policu osiguranja, njome su često obuhvaćena i putovanja u strane zemlje, ali to biste trebali provjeriti prije odlaska.

  Europski obrazac za izjavu o prometnoj nezgodi, koji možete dobiti od svoje osiguravajuće kuće ili preuzeti s interneta, standardni je dokument dostupan na nekoliko jezika kojim je pojednostavljeno davanje izjave na licu mjesta ako dođe do prometne nezgode u inozemstvu.

  Prilikom putovanja u EU nije potrebno imati zelenu kartu, no ona je međunarodni dokaz minimalnog osiguranja od odgovornosti treće strane. Ako ne ponesete zelenu kartu, bilo bi dobro ponijeti potvrdu o osiguranju.

  Sigurna vožnja

  U svim državama članicama EU-a moraju se koristiti sigurnosni pojasevi u vozilima u kojima su ugrađeni. Djeca moraju biti propisno vezana.

  Korištenje mobilnim telefonima tijekom vožnje u velikoj mjeri povećava mogućnost prometne nesreće i zabranjeno je u gotovo svim državama članicama EU-a, osim uz upotrebu hands-free kompleta.

  Maksimalna dopuštena razina alkohola u krvi varira od 0 mg/ ml do 0,8 mg/ml. Ostale važne informacije o sigurnosti na cestama u pojedinim državama članicama EU-a, uključujući ograničenja brzine, sigurnosnu opremu za motocikliste i bicikliste, obavezno paljenje svjetala tijekom dana i korištenje zimskih guma, dostupne su u novoj aplikaciji Odlazak u inozemstvo. Vozače koji su u inozemstvu napravili prometni prekršaj poput prebrze vožnje ili vožnje pod utjecajem alkohola moguće je pronaći zahvaljujući boljoj prekograničnoj razmjeni podataka.

  Imajte na umu da se u Irskoj, Cipru, Malti i Ujedinjenoj Kraljevini vozi lijevom stranom ceste, a u pojedinim državama kao što su Belgija, Nizozemska i Portugal vrijedi pravilo prednosti vozila s desne strane.

  Zrakom

  Stvaranje jedinstvenog europskog tržišta u području zračnog prometa omogućilo je niže cijene vožnje i veći broj prijevoznika, linija i putničkih usluga. EU omogućuje let na području EU-a svakom prijevozniku i floti koji s u sukladni sigurnosnim standardima EU-a, uključujući otvaranje domaćih linija u inozemstvu. Putnici u zračnom prometu lako mogu usporediti cijene s obzirom na to da sve objavljene cijene obavezno uključuju cijenu vožnje, sve poreze, pristojbe i doplate.

  Zajednička pravila EU-a o sigurnosnim provjerama putnika, ručne prtljage i prijavljene prtljage primjenjuju se na sve odlazne letove iz zračnih luka u EU-u. Pravilima EU-a utvrđen je popis predmeta koji se ne smiju unositi u kabinu zrakoplova, kao i predmeta koji se ne smiju nalaziti u prijavljenoj prtljazi koja će biti smještena u prtljažni prostor zrakoplova. Trenutačno također postoje ograničenja u pogledu količine tekućine koja se može unijeti u ručnoj prtljazi. Poduzet je prvi korak za ukidanje tih ograničenja omogućujući putnicima koji putuju kroz zračne luke u EU-u nošenje tekućina kupljenih u trgovinama u kojima je kupnja oslobođena carine kao ručne prtljage pod uvjetom da su predmet i račun zatvoreni u sigurnosnoj vrećici.

  Zahvaljujući primjeni visokih standarda rezultati koje Europa postiže u sigurnosti zračnog prometa među najboljima su u svijetu. U cilju daljnjeg unaprjeđenja sigurnosti određenim zračnim prijevoznicima podrijetlom iz država izvan EU-a zabranjeno je letjeti u europskom zračnom prostoru ako je utvrđeno da su nesigurni ili nisu pod dovoljnim nadzorom nadležnih tijela.

  Željeznicom

  Unutar EU-a postoji više od 215 000 km željezničkih pruga koje omogućuju razne međunarodne putničke usluge. U nekoliko zemalja postoji više od 7 300 km brzih linija koje povezuju važne osovine poput one London – Pariz, Milano – Rim i Barcelona – Madrid, na kojima vlakovi postižu brzine do 350 km/h. Mreža se nastavlja širiti.

  Morem ili unutarnjim plovnim putovima

  Između država članica EU-a postoje različiti pomorski pravci na kojima se nude redovite, visokokvalitetne usluge prijevoza umjesto prijevoza cestovnim ili željezničkim pravcima ili u kombinaciji s njima. Postoji i više od 41 500 km plovnih rijeka, kanala i jezera. EU je među pionirima poboljšanja pomorske sigurnosti i promicanja visokih standarda s pravilima o zaštiti putnika i posade na trajektima ili drugim plovilima koja plove u europske luke ili iz njih, kao i putničkih brodova koji plove na području EU-a.

 • EU je jedino područje u svijetu na kojemu putnici uživaju velik broj prava u svim vrstama prijevoza: cestovnom, zračnom, željezničkom i vodenom. Putnici unutar EU-a, uključujući putnike s posebnim potrebama i one sa smanjenom pokretljivošću, imaju pravo na precizne, pravovremene i dostupne informacije, pomoć te, u određenim okolnostima, odštetu u slučaju otkazivanja putovanja ili velikog kašnjenja.

  Putnici u autobusnom prometu

  Svi putnici u autobusnom prometu imaju pravo na primjerene informacije u vezi s uslugama i pravima putnika prije i tijekom putovanja. Putnici koji koriste međunarodne usluge na putovanjima najmanje 250 km imaju dodatna prava poput pomoći, nadoknade ili preusmjeravanja u slučaju kašnjenja ili otkazivanja putovanja.

  Putnici u zračnom prometu

  Kao putnik u zračnom prometu, imate pravo na informacije, nadoknadu, preusmjeravanje, odštetu (pod određenim okolnostima) te pomoć ako vaš let kasni, ako je otkazan ili ako vam je uskraćeno ukrcavanje. Ta se prava odnose na putnike na svim letovima sa zračnih luka na području EU-a ili dolaznim letovima na područje EU-a, a koje su organizirali zračni prijevoznici iz EU-a.

  Zračni prijevoznici odgovorni su za ukradenu i oštećenu prtljagu ili prtljagu kojom se nije ispravno rukovalo. Putnici imaju određena prava i ako putuju u sklopu aranžmana.

  Putnici u željezničkom prometu

  Putnici u željezničkom prometu imaju pravo na pravovremene informacije, povrat novca, preusmjeravanje, pomoć i odštetu u slučaju dugih kašnjenja i otkazivanja u vezi sa svim međunarodnim željezničkim uslugama unutar EU-a. Prava putnika na nacionalnim linijama mogu se razlikovati od države do države.

  Putnici u pomorskom prometu i prometu unutarnjim plovnim putovima

  Putnici koji putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima imaju pravo nadoknade, preusmjeravanja, odštete i pomoći u slučaju otkazivanja ili kašnjenja, kao i pravo na adekvatne i lako dostupne informacije. Ta se prava primjenjuju, uz neke iznimke, na sve koji se služe putničkim uslugama isplovljavanja iz luka na području EU-a ili uplovljavanja u njih te uslugama krstarenja u slučaju da je luka u kojoj se vrši ukrcavanje na području EU-a.

  Putnici s invaliditetom i oni sa smanjenom pokretljivošću

  Putnici s invaliditetom i oni sa smanjenom pokretljivošću imaju pravo na besplatnu pomoć u zračnim lukama, na željezničkim postajama i u lukama te na određenim autobusnim terminalima, kao i u zrakoplovima, vlakovima, brodovima i autobusima. Prilikom rezervacije savjetuje se obavijestiti prijevoznika ili operatora o posebnim potrebama, kao i u slučaju kupnje karte unaprijed ili najmanje 48 sati prije putovanja (36 sati u slučaju putovanja autobusom).

  Ako putujete automobilom i imate pravo na korištenje parkirnim mjestima za osobe s invaliditetom u matičnoj državi, standardni model kartice EU-a za parkiranje za osobe s posebnim potrebama priznat je u svim državama članicama EU-a i omogućuje vam korištenje parkirnim mjestima koja su namijenjena osobama s posebnim potrebama u ostalim državama članicama EU-a.

  Pravni lijek

  Ako smatrate da je tijekom putovanja došlo do povrede vaših prava i želite zatražiti pravni lijek, potrebno je prvo kontaktirati s prijevoznikom ili operatorom. Ako oni ne uspiju ispuniti svoje obveze, možete se obratiti nacionalnom provedbenom tijelu nadležnom za vaš način putovanja. Za više informacija i detalje o nadležnom provedbenom tijelu, nazovite besplatni broj službe Europe Direct: 00 800 6 7 8 9 10 11. Također postoji korisna aplikacija — Prava putnika — s pomoću koje na licu mjesta možete provjeriti koja prava imate i kako ih možete ostvariti.

 • Dostupnost zdravstvene njege

  Ako se vi, kao državljanin EU-a, odjednom razbolite ili tijekom privremenog posjeta bilo kojoj državi članici EU-a, Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj ili Švicarskoj doživite nezgodu, imate pravo korištenja uslugama javnog zdravstva pod istim uvjetima i po jednakim cijenama kao i osigurani državljani te zemlje. Svaka država ima vlastita pravila u vezi s naknadama u javnom zdravstvu. U pojedinim državama obrada je besplatna, u nekima snosite dio troškova, a u nekima ćete morati pokriti cjelokupni iznos te potom tražiti povrat sredstava. Iz tog razloga, čuvajte račune, recepte i potvrde. Zahtjev za nadoknadu troškova možete predati u zemlji koju posjećujete ili po povratku u matičnu državu.

  Europskom karticom zdravstvenog osiguranja dokazujete da ste osigurani u državi članici EU-a. Time se pojednostavljuje postupak i ubrzava nadoknada troškova. Kartica je besplatna i možete je zatražiti od vašeg državnog zdravstvenog osiguranja. Neke države ugrađuju tu karticu na poleđinu nacionalne kartice zdravstvenog osiguranja, dok druge izdaju dvije zasebne kartice. S pomoću aplikacije Europska kartica zdravstvenog osiguranja možete dobiti informacije o brojevima hitnih službi, obuhvaćenom liječenju, troškovima i o tome kako tražiti nadoknadu troškova.

  Putno osiguranje

  Europska kartica zdravstvenog osiguranja ne može biti zamjena za putno osiguranje te se njome ne mogu pokriti svi troškovi zdravstvene njege ili troškovi povratka u domovinu, stoga je preporučljivo napraviti policu putnog osiguranja kojom su pokriveni navedeni slučajevi.

  Lijekovi

  Recept koji je izdao vaš liječnik vrijedi u svim državama EU-a, ali provjerite je li prodaja propisanog lijeka odobrena i je li dostupan u državi koju posjećujete. Zatražite prekogranični recept na temelju kojeg će vam ljekarnik moći izdati lijek jer su u njemu navedeni podaci o liječniku koji je izdao recept, pacijentu i propisanom proizvodu, uključujući njegov uobičajeni naziv i žig te potrebnu količinu i dozu.

  Cijepljenje

  U pravilu cijepljenje nije preduvjet za putovanje na području EU-a, no postoje pojedine preporuke ili zahtjevi za cijepljenje prilikom putovanja u određene prekomorske teritorije EU-a. Prije putovanja svakako sa svojim liječnikom provjerite zahtjeve za zemlju u koju planirate putovati.

  Voda za kupanje

  U cilju zaštite zdravlja kupača i okoliša, utvrđeni su strogi standardi za vodu za kupanje u EU-u. Opća kvaliteta vode na 22 000 kupališta u EU-u i dalje je visoka: više od 94 % ispunjuje minimalne standarde kvalitete vode, a 83 % ispunjuje stroži standard „izvrsnosti”. Podaci o kvaliteti vode na kupalištima mogu se iščitati iz službenih simbola.

 • Ljetno vrijeme

  Ljetno računanje vremena u EU-u počinje 29. ožujka 2015. te se satovi pomiču za jedan sat unaprijed, a završava 25. listopada 2015. kad se vraćaju jedan sat unatrag. Datumi pomicanja sata u 2016. jesu 27. ožujka i 30. listopada.