Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Zajedničko transportno tržište

  • Ugovor koji je uspostavio Europsku ekonomsku zajednicu pružio je mogućnost stvaranja zajedničke politike za cestovni i željeznički te transport riječnim putevima. Ova je politika stvorena kako bi pomogla slobodno kretanje dobara, usluga i osoba i konačno, kako bi se postigla Europa bez unutarnjih granica. Prva inicijativa bila je harmonizacija carinskih pristojbi i poreza. Ipak, u Ugovoru nije istaknut nikakav vremenski raspored.

    Razlike u uvjetima transporta između šest država bile su još uvijek velike uglavnom zbog njihovih pojedinačnih zemljopisnih odlika. Tamo gdje je Francuska davala prednost željeznici, Nizozemska, Italija i Njemačka su s druge strane promicale unutarnji riječni i cestovni transport. Države članice također nisu željele odustati od određenih povlastica u sektoru transporta, što je bilo od glavne ekonomske i socijalne važnosti. Politika transporta također je utjecala na druge osjetljive sektore kao što su zaštita okoliša, energetika i regionalni razvoj. Pod tim je uvjetima bilo vrlo teško postići dogovor između svih članica i napraviti pravu zajedničku trasportnu politiku. Sukladno tome, Zajednica je morala biti zadovoljna s nekoliko mjera koje su uključivale pravila o konkurentnosti u ovom sektoru.

    *Izvor: © CVCE www.cvce.eu