Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Prvi sukobi među blokovima

  • Od 1945. do 1947. godine, Hladni rat doveo je do nekih lokaliziranih sukoba. Grčka je bila usred civilnog rata od jeseni 1946. Godine, a Turska je također primala prijetnje. U ovoj napetoj međunarodnoj atmosferi, američki predsjednik Truman, prema savjetu diplomata Georgea F. Kennana redefinirao je smjernice američke vanjske politike. 12.03.1947. godine prije zajedničkog zasjedanja oba doma Kongresa predsjednik je izložio nacrt nove doktrine vanjske politike koja je za cilj imala zaustaviti širenje komunizma. Ova doktrina zvala se zaustavljanje (containment). Nakon što je predstavio svoju zemlju kao nadu u borbi slobodnog svijeta protiv ‘komunističkog totalitarizma’, Truman je zatražio Kongres da pomogne regijama Europe koje su pod prijetnjom širenja komunizma.

    U tom smislu, zatražio je od Kongresa odobrenje za 400 milijuna dolara pomoći za Grčku i Tursku. Predložio je da se ta pomoć može proširiti i na druge zemlje. U međuvremenu, od ožujka 1947. godine borba protiv sovjetske špijunaže poprimila je oblik, a CIA je postala američka obavještajna agencija. Nakon što je Amerika pustila Englesku da sama djeluje u Grčkoj, kasnije je intervenirala i aktivno pomagala antikomunističkim snagama. Primjenjujući „Trumanovu doktrinu zaustavljanja“, Amerika je također poticala Tursku da se odupire sovjetskim traženjem prava nad lukama u Bosforu. Također su osigurali povlačenje ruskih trupa iz Irana. U Kini, Amerika je pomoć pružila nacionalisti Chang Kai-Sheku, ali nisu uspjeli zaustaviti napredovanje kominizma koje je podupirao SSSR.

    *Izvor: © CVCE www.cvce.eu