Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Novac

 • Euro

  Više od dvije trećine državljana EU-a koristi se eurom, dakle više od 337 milijuna ljudi u 19 država članica EU-a.

  Euro se označava simbolom €. Novčanice eura identične su u svim državama, ali svaka država kuje vlastite kovanice, s jednom stranom koja je jednaka u svim državama članicama i drugom na kojoj je otisnut karakterističan nacionalni prikaz. Sve novčanice i kovanice mogu se rabiti u svim državama članicama koje se koriste eurom, uključujući velik broj njihovih prekomorskih područja.

  Euro je nacionalna valuta Andore, Monaka, San Marina i Vatikana, kako je utvrđeno sporazumom s EU-om. Eurom kao nacionalnom valutom služi se i dio država i teritorija poput Kosova ili Crne Gore.

  U europskim državama izvan europodručja velik broj hotela, trgovina i restorana, posebice u turističkim mjestima, prihvaća plaćanje u eurima kao i u nacionalnoj valuti, iako ih zakoni na to ne obvezuju.

  Gotovina i kartice

  Banke naplaćuju iste naknade za međunarodna plaćanja u eurima unutar EU-a kao i za domaće transakcije iste vrijednosti u eurima. Stoga podizanje eura s bankomata u svim mjestima unutar EU-a stoji jednako kao i podizanje eura s bankomata banke u kojoj nemate račun u vašoj zemlji. Jednake naknade primjenjuju se na sva plaćanja debitnim ili kreditnim karticama u eurima, na prijenos eura s jednog računa na drugi ili prilikom izravnog debitnog plaćanja, bez obzira na to je li transakcija obavljena u vašoj zemlji ili unutar EU-a. Naknade za transakcije mogu se, naravno, uvelike razlikovati od banke do banke.

  Međunarodna plaćanja u ostalima valutama ne podliježu tim odredbama.

  U slučaju gubitka ili krađe bankovne kartice odmah nazovite izdavača kartice da ju blokira. Prije puta zabilježite broj koji u tom slučaju trebate nazvati.

  Ako uđete u EU ili napuštate EU s najmanje 10 000 € gotovine (ili s istim iznosom u bilo kojoj drugoj valuti), novac morate prijaviti carinskim dužnosnicima.