Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Jedinstveni Europski akt

  • Dana 17. i 28.02.1986. godine, u Luksemburgu i Hagu, ministri vanjskih poslova 12 članica potpisali su Jedinstveni europski akt. Ovaj ugovor bio je rezultat dugih pregovora dijela međuvladine konferencije i spajao je jedinstveni tekst koji se posebno ticao reforme institucija Europske zajednice, proširenja moći i odgovornosti zajednice i suradnje u sferama europske vanjske politike. Jedinstveni europski akt bio je ključna faza u dovršavanju formiranja jednog od najvažnijih postignuća Europske zajednice – jedinstvenog tržišta. Jedinstveni europski akt stupio je na snagu 01.07.1987. godine.

    *Izvor: © CVCE www.cvce.eu