Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Europska ekonomska zajednica (EEZ) kao jedan od glavnih igrača u međunarodnim odnosima

  • U 1960-ima, države Europske ekonomske zajednice uživale su uzoran ekonomski rast. Ipak, rast je zaustavljen zbog ekonomske krize koja je započela sredinom 1970-ih.

    Bez obzira na to, EEZ postala je jedan od glavnih igrača u međunarodnim odnosima. Stoga su mnoge države željele uspostaviti bolje trgovinske veze s EEZ-om. Ekonomska suradnja s članicama EFTA-e i SAD-om ojačana je novim ugovorima. Europljani su također osjećali kako bi trebalo produbiti odnose sa zemljama trećeg svijeta i zaključili su ugovore s mnogim afričkim, karipskim i pacifičkim zemljama.

    Europljani su mogli održati svoje prisustvo na Bliskom Istoku zbog svojih dobrih odnosa kako s arapskim zemljama, tako i s Izraelom. No njihov je utjecaj na događaje bio relativno nevažan. Devet članica, čiji su se politički i ekonomski interesi prilično razlikovali, često su se našle u ulozi pružanja potpore američkoj politici. Ali bile su direktno pogođene posljedicama rata na Srednjem Istoku, naročito naftnom krizom i ekonomskim posljedicama Yom Kipurskog rata između Izraela i arapskih država koji se vodio u jesen, 1973. godine.

    Tijekom tog rata, francuska politika na Srednjem Istoku pod predsjednikom Pompiduom promijenila je svoj predznak iz tradicionalne podrške Izraelu u podršku arapskim zemljama. Na sličan je način i Velika Britanija počela simpatizirati arapske sile. Nizozemska je, s druge strane, otvoreno podupirala Izrael.

    *Izvor: © CVCE www.cvce.eu