Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Europska carinska unija

 • Ugovor koji je uspostavio Europsku ekonomsku zajednicu, omogućio je uvođenje Carinske unije. Istim se Ugovorom trebalo stvoriti homogeno ekonomsko područje u odnosu na vanjski svijet. Carinska unija, zajedno s komercijalnim politikama s trećim zemljama, trebala se stvarati postepeno tijekom godina na sljedeće načine:

  • ukidanjem carinskih nameta između država članica;
  • ukidanjem kvanitativnih restrikcija između država članica;
  • uspostavljanjem zajedničkih carinskih pristojbe za treće zemlje.

  Ugovor koji je uspostavio Europsku ekonomsku zajednicu omogućavao je smanjenje carina od 10% i spuštanje cijena do 20% za globalne uvozne kvote. Uspostavljanje Carinske unije napredovalo je mnogo brže no što je predvišeno Rimskim ugovorima. Prvu fazu liberalizacije trgovine, u siječnju 1959. godine, slijedila je faza redukcija u carinskim poslovima i kvantitativne restrikcije. Za ovim mjerama slijedilo je upoznavanje sa Zajedničkim vanjskim pristojbama.

  No neke su države smatrala je da je previše teško primjenjivati upute Ugovora. To se posebno odnostilo na Francusku koja je, u to vrijeme, bila u ratu u Alžiru. Francuska se također mislila pozvati na sigurnosnu klauzulu, iako je general de Gaulle pokušavao pružiti svojoj zemlji gospodarska i novčana sredstva koja su bila potrebna da se pridruži zajedničkom tržištu, za koje se nadao da će potaći i modernizirati francusku industriju.

  *Izvor: © CVCE www.cvce.eu