Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Briga o zdravlju

 • Dostupnost zdravstvene njege

  Ako se vi, kao državljanin EU-a, odjednom razbolite ili tijekom privremenog posjeta bilo kojoj državi članici EU-a, Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj ili Švicarskoj doživite nezgodu, imate pravo korištenja uslugama javnog zdravstva pod istim uvjetima i po jednakim cijenama kao i osigurani državljani te zemlje. Svaka država ima vlastita pravila u vezi s naknadama u javnom zdravstvu. U pojedinim državama obrada je besplatna, u nekima snosite dio troškova, a u nekima ćete morati pokriti cjelokupni iznos te potom tražiti povrat sredstava. Iz tog razloga, čuvajte račune, recepte i potvrde. Zahtjev za nadoknadu troškova možete predati u zemlji koju posjećujete ili po povratku u matičnu državu.

  Europskom karticom zdravstvenog osiguranja dokazujete da ste osigurani u državi članici EU-a. Time se pojednostavljuje postupak i ubrzava nadoknada troškova. Kartica je besplatna i možete je zatražiti od vašeg državnog zdravstvenog osiguranja. Neke države ugrađuju tu karticu na poleđinu nacionalne kartice zdravstvenog osiguranja, dok druge izdaju dvije zasebne kartice. S pomoću aplikacije Europska kartica zdravstvenog osiguranja možete dobiti informacije o brojevima hitnih službi, obuhvaćenom liječenju, troškovima i o tome kako tražiti nadoknadu troškova.

  Putno osiguranje

  Europska kartica zdravstvenog osiguranja ne može biti zamjena za putno osiguranje te se njome ne mogu pokriti svi troškovi zdravstvene njege ili troškovi povratka u domovinu, stoga je preporučljivo napraviti policu putnog osiguranja kojom su pokriveni navedeni slučajevi.

  Lijekovi

  Recept koji je izdao vaš liječnik vrijedi u svim državama EU-a, ali provjerite je li prodaja propisanog lijeka odobrena i je li dostupan u državi koju posjećujete. Zatražite prekogranični recept na temelju kojeg će vam ljekarnik moći izdati lijek jer su u njemu navedeni podaci o liječniku koji je izdao recept, pacijentu i propisanom proizvodu, uključujući njegov uobičajeni naziv i žig te potrebnu količinu i dozu.

  Cijepljenje

  U pravilu cijepljenje nije preduvjet za putovanje na području EU-a, no postoje pojedine preporuke ili zahtjevi za cijepljenje prilikom putovanja u određene prekomorske teritorije EU-a. Prije putovanja svakako sa svojim liječnikom provjerite zahtjeve za zemlju u koju planirate putovati.

  Voda za kupanje

  U cilju zaštite zdravlja kupača i okoliša, utvrđeni su strogi standardi za vodu za kupanje u EU-u. Opća kvaliteta vode na 22 000 kupališta u EU-u i dalje je visoka: više od 94 % ispunjuje minimalne standarde kvalitete vode, a 83 % ispunjuje stroži standard „izvrsnosti”. Podaci o kvaliteti vode na kupalištima mogu se iščitati iz službenih simbola.