Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Kupnja

 • Unutar EU-a

  Kad putujete po državama članicama EU-a, nema ograničenja na vrstu proizvoda koju ćete kupiti ili nositi sa sobom ako su proizvodi za osobne potrebe, a ne za preprodaju. Porezi (PDV i trošarine) uključeni su u cijenu proizvoda i unutar bilo koje druge države članice EU-a na tu cijenu vam se ne mogu obračunati iznosi drugih poreza.

  Duhanski proizvodi i alkohol

  Svaka država može odrediti smjernice u vezi s količinom duhanskih proizvoda ili alkohola kako bi se odredilo jesu li za osobnu upotrebu. Ako nosite veću količinu robe te vrste, može vas se ispitati kako bi se ocijenilo imate li namjeru prodaje. Smjernice ne mogu biti manje od navedenih količina:

  • 800 cigareta,
  • 400 cigarilosa,
  • 200 cigara,
  • 1 kg duhana,
  • 10 litara žestokog pića,
  • 20 litara pojačanog vina (kao što su porto ili šeri),
  • 90 litara vina (od čega najviše 60 litara pjenušavog vina),
  • 110 litara piva.

  Hrana

  Ne postoje općenita ograničenja u vezi s količinom mesnih ili mliječnih proizvoda prilikom putovanja unutar EU-a.

  Ulazak u EU

  Ako ulazite u EU iz države nečlanice EU-a, smijete unijeti robu oslobođenu od PDV-a i trošarina za osobne potrebe unutar količina navedenih u nastavku. Isto se primjenjuje na putnike s Kanarskih otoka, Kanalskih otoka, Gibraltara i ostalih područja na kojima se ne primjenjuju pravila EU-a o PDV-u i trošarinama.

  Alkoholna pića

  1 litra alkoholnog pića s postotkom alkohola 22 % ili 2 litre pojačanog vina ili pjenušavog vina, 4 litre vina, 16 litara piva.

  Duhanski proizvodi

  Svaka država članica EU-a ima pravo izbora hoće li primjenjivati više ili niže ograničenje na putnike koji dolaze iz zemalja nečlanica EU-a. Ako se primjenjuje niže ograničenje, ono se može primjenjivati samo na putnike koji dolaze kopnom i morem (Bugarska, Grčka, Latvija, Litva, Mađarska, Poljska, Slovačka i Švedska) ili na sve putnike (Estonija i Rumunjska).

  Više ograničenje        Niže ograničenje

  200 cigareta                ili 40 cigareta ili

  100 cigarilosa             ili 20 cigarilosa ili

  50 cigara                     ili 10 cigara ili

  250 g duhana              ili 50 g duhana

  Ostala roba uključujući parfeme

  Ako putujete zrakom ili morem, možete unijeti robu u ukupnoj vrijednosti od 430 €, a ako putujete kopnom ili unutarnjim plovnim putovima, u vrijednosti koja ne prelazi 300 €. Neke države članice EU-a niže ograničenje primjenjuju na putnike mlađe od 15 godina, ali vrijednost i dalje ne može biti manja od 150 €.

  Hrana

  Protuzakonito je unošenje mesnih ili mliječnih proizvoda, čak i u malim količinama, pri povratku iz većine zemalja u EU. Jedine su iznimke Andora, Farski otoci, Grenland, Island, Lihtenštajn, Norveška, San Marino i Švicarska. Razlog tomu je zaštita stoke unutar EU-a od životinjskih bolesti.