Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Erasmus +

 • Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. godine. Obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja (opće obrazovanje, visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih), osposobljavanja (strukovno obrazovanje i osposobljavanje), mladih i sporta.

  Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana, kao i unaprjeđivanju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Posebno je usmjeren povezivanju obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih s poslovnim sektorom, te je otvoren za njihove zajedničke projekte.

  Erasmus+ nudi mogućnosti međunarodne mobilnosti za pojedince te međunarodne suradnje za organizacije, među ostalim:

  • provođenje razdoblja studija u inozemstvu,
  • obavljanje stručne prakse,
  • stručna usavršavanja i osposobljavanja,
  • volontiranja
  • razmjene mladih
  • rad na međunarodnim projektima usmjerenima na modernizaciju i internacionalizaciju sektora obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.

  Zainteresirani pojedinci prijavljuju se putem svojih ustanova. Uz to, program nudi mogućnosti suradnje ustanovama iz cijelog svijeta kroz aktivnosti Združenih diplomskih studija i Jačanja kapaciteta u visokom obrazovanju.

  Proračun je ovoga sedmogodišnjeg programa 14,7 milijardi eura, što je čak 40 posto više u odnosu na proračune prethodne generacije programa. Vezano za financijska sredstva raspoloživa Hrvatskoj važno je spomenuti da će proračun programa na razini svih zemalja članica rasti neznatno tijekom 2014. i 2015., da bi progresivni rast bilježio od 2016. nadalje. Hrvatska je tako 2014. raspolagala s početnim proračunom od 12,34 milijuna eura koji je tijekom 2014. porastao na 13,32 milijuna eura (zahvaljujući realokacijama Europske komisije), a za 2015. predviđen je početni proračun od 12,95 milijuna eura.

  Aktivnosti Jean Monnet podržavaju:

  • akademske module, katedre i centre izvrsnosti u svrhu razvijanja obrazovnih sadržaja te jačanja podučavanja, nastave i istraživanja vezanih uz europske integracije
  • rasprave o europskim politikama s akademskom zajednicom, a koje će biti podržane putem mreža i projekata
  • potporu ustanovama i udruženjima za aktivnosti vezane uz EU studije i EU pitanja
  • studije i konferencije koje nositeljima javih politika mogu omogućiti nove uvide i konkretne savjete od strane akademske zajednice, a vezano uz tekuća pitanja Unije. (preuzeto sa: www.mobilnost.hr)